باطری لیفتراک

باطری لیفتراک باطری لیفتراک باطری لیفتراک باطری لیفتراک

باطری لیفتراک

باطری لیفتراک

این نوع باطری ها از نوع اسیدی – سربی بوده و بطور گسترده ای در لیفتراکهای برقی، استاکر و پالت تراک استفاده می گردد.

باطری لیفتراک از سلول های 2 ولتی در آمپراژهای 110 الی 1250 آمپر تولید می شوند .

از عمده مزیت های این باطری ها قابلیت شارژ و دشارژ تا 1500 سیکل کاری می باشد.

Enter your keyword