۲۴ نکته کلیدی کار با لیفتراک

۲۴ نکته کلیدی کار با لیفتراک

۲۴ نکته کلیدی کار با لیفتراک

۲۴ نکته کلیدی کار با لیفتراک

نکات کار با لیفتراک

نکات کار با لیفتراک

۱- فرد حتما باید آموزش ببیند و فقط به کاربر مسئول باید اجازه داده شود که با لیفتراک کار کند.

۲- قبل از هر بار استفاده لیفتراک را بررسی کنید. مطمئن شوید که وسایل ایمنی در جایشان قرار گرفته اند و بطور مناسبی کارکرد دارند.

۳- کمربند ایمنی را ببندید.

۴- لیفتراک را به سمت هیچ کس، هیچ شی ثابت یا وسیله ای که در جلوی آن قرار گرفته نرانید.

۵- هیچ شخصی مجاز نیست که زیر قسمت شاخک بالابری لیفتراک بایستد یا از زیر آن بگذرد چه بار روی آن باشد چه نباشد.

۶- کسانی که سوار لیفتراک بعنوان مسافرمی شوند مجاز نیستند که روی آن بایستند.

۷- زانوها و بازوها ممنوع است که بین محور بالایی یا خطوط بیرونی لیفتراک قرار گیرند.

۸- موقعی که لیفتراک را بی مراقبت ترک می کنید بار درگیر شده با ابزارها باید کاملا پایین آورده شوند، کنترل ها به حالت خنثی در آیند، نیروی آن خاموش شده باشد و ترمزها گرفته شده باشند. چرخ ها باید قفل شده باشند اگر لیفتراک روی شیب قرار گرفته باشد.

۹- فاصله ایمن از لبه رمپ ها یا سکوها و پرتگاه ها حفظ شود در حالی که در هر نوع از بارانداز، پلت فرم یا ماشین بارکشتی است. لیفتراک ها نباید برای باز یا بستن درهای بار کشتی استفاده شوند.

۱۰- ترمزها باید تنظیم باشند و بلوکهای چرخ برای پیشگیری از حرکت کامیون، یدک کش یا ماشین های ریلی در جایشان قرار بگیرد زمانی که عمل بارگیری یا تخلیه بار انجام شود. جک های ثابتی ممکن است نیاز باشد تا از نیمه یدکی در زمان بارگیری و تخلیه بار پشتیبانی کند موقعی که یدک کش به تراکتور متصل نیست. کف پوش تراکتورها، یدک کش ها و ماشین های ریلی باید برای ترمزها و ضعف آن چک شوند پیش از آن که از آن ها استفاده شود.

۱۱- باید فضای کافی برای لیفتراک در نظر گرفته شود چه از نظر تاسیسات بالاسری، لامپ ها، لوله ها، سیستم آبپاش و غیره.

۱۲-  باید از محافظ بالاسری برای حفاظت در مقابل افتادن اشیا استفاده شود.

۱۳-  باید از پشتی استفاده شود هر زمان که احتمال این بود که بار یا قسمتی از آن از عقب بیفتد.

۱۴-  فقط لیفتراک های تاییدشده باید در مناطق پرخطر استفاده شوند.

۱۵-  راننده لازم است که سرعت را کم کند و بوق بزند زمانی که به چهارراه می رسد یا دیگر مکان هایی که دید مختل شده است. اگر بار دید جلو را مختل کرده باشد راننده باید با بار به صورت دنده عقب برود.

۱۶-  مسیرهای جاده ریلی باید به صورت مورب هرجا که ممکن است باشد. پارک کردن نزدیک تر از ۸ فوت به مرکز مسیر ریلی ممنوع است.

۱۷-  راننده نیاز دارد که به مسیر توجه کند و دید واضحی از مسیر را حفظ کند.

۱۸-  از شیب به آرامی بالا یا پایین برود.

۱۹-   موقع بالا یا پایین رفتن از شیب های بیش از ده درصد لیفتراک بارگیری شده باید با بار به سمت بالا حرکت کند.

۲۰-  در همه شیب ها بار و بار درگیر با ابزارها باید به سمت عقب برگردند اگر امکان پذیر باشد و یا بالا بشد تا جایی که لازم است.

۲۱-  تحت همه شرایط رفت و آمد لیفتراک باید با سرعتی حرکت کند که این امکان را بدهد که بطور ایمن وسیله را متوقف کند.

۲۲-  در زمان رانندگی شیرین کاری و شوخی خرکی مجاز نیست.

۲۳-  برای کف های تر و لغزنده آهسته برانید.

۲۴-  از افتادن اشیا روی سطح جاده ای جلوگیری کنید.

نکات کار با لیفتراک ، نکات کار با لیفتراک ، نکات کار با لیفتراک

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword