این درایورها  برای لیفتراک با الکتروموتورهای DC برای حرکت یا پمپ که از یک منبع تغذیه شونده از باتری برای تغییر جهت حرکت توسط کنتاکتور و کنترل سرعت و گشتاور الکتروموتورهای لیفتراک ها، پالت تراک ها، استکرها، ریچ تراک ها و خودروهای برقی با قابلیت تنظیم توسط پروگرامر دیجیتال لیفتراک به عنوان درایو اصلی یا جایگزین در تعمیر و راه اندازی یا نوسازی ماشین ها بکار میرود.

بردهای کنترل لیفتراک های برقی

تامین انواع برد کنترل، کنتاکتور، سنسور و قطعات الکترونیکی ماشین آلات صنعتی برقی و انواع لیفت تراک ها، پالت تراک های برقی ، ریچ تراک و استاکر های برقی

برندهای موجود برای برد کنترل انواع لیفتراک :

  • برد کنترل ZAPI
  • برد کنترل CURTIS

و برای کنتاکتورها ، انواع کنتاکتورهای اصل شرکت آلبرایت Albright قابل ارائه می باشد .