قبل از راه اندازی موتور بازبینی (بازرسی دور تادور) قبل از به کار اندازی لیفت تراک و شروع کار موتور یک بازبینی از اطراف لیفت تراک داشته باشید تا پیچ ها شل نباشد. نشتی روغن یا خنک کننده وجود نداشته باشد. لاستیکها، دکل، حماله ، شاخکها و ملحقات را چک کنید. در صورت لزوم تعمیرات لازم را انجام دهید . ۱-جایگاه اپراتور را بررسی کنید تا تمیز باشد و همه تجهیزات آن وجود داشته باشد. ۲-تابلوی سنجه های داشبورد را بازرسی کنید تا همه وسایل و تجهیزات اندازه گیری آن شامل چراغها و و سایل سنجش سالم باشند. ۳- بوق و سایر وسایل ایمنی را بررسی کنید تا درست کار کنند. ۴- دکل و زنجیرهای بالا برنده را بازرسی کنید تا سائیده نشده باشند، اتصال دهنده ها نشکسته باشند و غلطک ها شل نباشند. ۵- حماله، شاخک ها را بازرسی کنید تا آسیب ندیده باشند و همه پیچها موجود و شل نشده باشند . ۶- لاستیک ها و چرخ ها را بازرسی کنید تا هر گونه بریدگی، کندگی، وجود اشیاء خارجی در آنها، تورم در لاستیک و شل شدن یا نبود پیچ ها مورد شناسایی قرار گیرد. ۷- محافظ بالای سر را بازرسی کنید تا آسیب دیده نباشد و همه پیچ های نصب آن موجود و شل نشده باشند. ۸- سیستم هیدرولیک را مورد بازرسی قرار دهید تا از عدم وجود نشتی و خرابی در خطوط آن اطمینان حاصل کنید . ۹- جعبه دنده و محور محرک را بررسی کنید تا نشتی روی لیفت تراک یا زمین نداشته باشند. ۱۰- قسمت موتور را بازرسی کنید تا نشتی روغن، خنک کننده و سوخت وجود نداشته باشد. ۱۱- سطح روغن را در روغندان با استفاده از خط کش بازدید روغن اندازه گیری کنید. سطح روغن باید بین دو شکاف کوچکی که نشان دهنده حداقل و حداکثر روغن است، باشد. ۱۲- سطح ماده خنک کننده را در بطری حاوی خنک کننده چک کنید. وقتی موتور سرد است، سطح خنک کننده باید تا علامت COLD  باشد. اگر بطری خالی است رادیاتور را پر کنید. ۱۳- بعد از راه اندازی لیفت تراک اندازه گیر سوخت را مشاهده کنید. اگر لازم بود سوخت اضافه کنید. هشدار اگر تنظیم صندلی نادرست باشد، ممکن است صدمات جدی در اثر تصادفات بوجود آید . بنابراین همیشه قبل از راه اندازی لیفت تراک صندلی اپراتور را تنظیم کنید. قبل از هر شیفت کاری یا تغییر اپراتور، تنظیم صندلی باید انجام شود. ۱۴- برای تنظیم صندلی، اهرم راحرکت دهید، صندلی را سر دهید تا موقعیتی که برایتان مناسب است فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *