Monthly Archives: می 2015

سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل

سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل

سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل ۱-در فصل سرما لیفتراک را در جا گرم نگهدارید. ۲- فیلتر هوا هر دو هفته یک باربا  استفاده از باد تمیز شود ۳- پس از هر بار استفاده از لیفتراک باک گازوئیل مجددا پر شود. ۴- در فصول سرد سال ۲ لیتر الکل به ازای هر باک پر ، […]

ادامه مطلب

Enter your keyword