تکنیک حمل بار در لیفتراک

تکنیک حمل بار در لیفتراک

تکنیک حمل بار در لیفتراک

تکنیکهای کار کردن و اپراتوری حرکت آهسته به طرف بار

۱- لیفت تراک را آهسته به سمت جلو حرکت دهید و با بار در گیر کنید. زاویه بین شاخک ها و بار باید ۹۰  درجه باشد( لیفت تراک با بار باید گونیا  باشد. تاجایی که اندازه بار اجازه می دهد ، شاخک ها باید از هم دور باشند.

۲- لیفت تراک را به سمت جلو حرکت دهید تا با بار تماس پیدا کند. بلند کردن بار

۳- بار را با دقت بلند کنید و دکل را با فاصله کمی به سمت عقب خم کنید.

۴- دکل را بیشتر به سمت عقب خم کنید تا بار به سمت عقب لنگر بیندازد.

۵- لیفت تراک را به سمت عقب ببرید تا بار مورد نظر از بقیه محموله جدا شود.

۶- در هنگام حرکت، فاصله بار نسبت به زمین تا جای ممکن کم باشد. توجه: سرعت های بلند کردن و کج کردن بار توسط دور موتور تنظیم می شود.

حرکت با بار

توجه سعی کنید که در هنگام حرکت تا جایی  که ممکن است فاصله بار از زمین کم باشد.

۱- در هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن از یک سطح شیبدار ، دکل به سمت عقب خم شده باشد.

۲- در زمان حمل بارهای بزرگ برای دید بهتر در جهت عقب رانندگی کنید.

بارگذاری : ۱- لیفت تراک را به محل بارگذاری ببرید. ۲- هنگامیکه دقیقا در محل بارگذاری قرار گرفتید، دکل را به سمت جلو خم کنید. هشدار اگر دقیقا در محل بارگذاری قرار نگرفته اید دکل را خم نکنید حتی اگر موتور خاموش باشد .

۳- بار را در جای خود قراردهید و با دقت به سمت عقب حرکت کنید تا شاخک ها آزاد شوند.

۴- حماله و شاخک ها را در ادامه حرکت یا در هنگام پارک پائین آورید.

دور زدن

۱- در زمانی که به یک گوشه می رسید و می خواهید دور بزنید به اندازه کافی به سمت داخل گوشه نزدیک شوید و در زمانی که چرخ کناری به گوشه نزدیک شد، دور بزنید .

۲- مواظب وزنه تعادل باشید که به گوشه راهرو برخورد نکند.

بلند کردن بشکه یا اجسام استوانه ای شکل

۱- بشکه یا اجسام استوانه ای را قفل کنید (از حرکتشان جلوگیری کنید) دکل را به سمت جلو کج کنید و نوک شاخک ها را روی زمین سر دهید تا زیر بار قرار گیرد.

۲- قبل از بلند کردن، دکل را کمی به سمت عقب خم کنید تا بار روی شاخک ها به درستی قرار گیرد.

 

تکنیک حمل بار در لیفتراک | تکنیک حمل بار در لیفتراک | تکنیک حمل بار در لیفتراک | تکنیک حمل بار در لیفتراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *